Dialog og medindflydelse

Vi er en stor kommune med mange indbyggere og stor geografisk spredning. Det giver udfordringer, men også muligheder for dialog og lokal medindflydelse, som kan være med til at styrke fællesskabet såvel som individualiteten og det unikke i de enkelte byer. Vi har et ansvar for at skabe liv i HELE kommunen, både i byerne og på landet.

Derfor vil vi:

  • Kommunikere politik i øjenhøjde og udnytte nye medier til dialog
  • Sikre rimelige høringsfrister – særligt når man ønsker svar fra frivillige foreninger
  • Involvere ungeråd, handicapråd, ældreråd med videre i relevante processer og beslutninger
  • Give lokal- og landsbyråd, borgerforeninger med videre mulighed for hyppigere og tættere dialog med politikerne samt mulighed for medindflydelse på den kommunale service i deres område
  • Garantere skoler med overbygning i områdebyerne
  • Sikre en fortsat udvikling af de kulturelle og sportslige tilbud i områdebyerne
  • Styrke den lokale identitet og udviklingspotentialet i vores lokalsamfund, ved at lytte til og imødekomme borgernes ønsker
Dette er kun et udsnit af programmet, for information om det fulde program, kontakt Per Møller eller Mads Sigsgaard Fisker.