Sundhed, ældre og handicappede

Alle kommunens borgere fortjener en anstændig behandling, det gælder særligt dem, der har udfordringer ved at klare sig selv. Det er vores ansvar at sørge for, at de, som ikke kan selv, får en nødvendig og værdig hjælp – allerhelst hjælp til selvhjælp. Alle skal have mulighed for at bidrage med det, de kan og ved at lade dem klare mest muligt selv sikrer vi et personligt ansvar, som øger livskvaliteten.

Derfor vil vi:

 • Sikre frit valg og tillade individuelle ønsker til hjemmehjælpens opgaver
 • Sikre at unge handicappede tilbydes pladser blandt ligesindede og andre unge
 • Sikre et aktivt ældreliv, med mulighed for både fysisk såvel som mental aktivering i trygge fællesskaber
 • Sikre at man som plejekrævende ældre i kommunalt regi skal kunne tilkøbe ydelser
 • Sikre at handicap- og ældreråd bliver hørt i relevante politiske sager
 • Sikre at ældre får mulighed for at blive længst muligt i eget hjem
 • Støtte det frie initiativ til at oprette friplejehjem og private kollektiver for ældre
 • Sætte fokus på sundhed gennem motion, fysiske aktiviteter og en frisk varieret kost, i samarbejde med et frivillighedssekretariat som vi ønsker at oprette
 • Opstille udendørs fitness i parker, ved haller og skoler. Dette både i offentlige og private partnerskaber
 • Sikre et bredt udvalg af frisk, sund og ernæringsrig mad i kommunens kantiner, på skoler, institutioner samt i alle leverancer fra Centralkøkkenet
 • Inspirere borgerne til at nedsætte madspild og øge brugen af bæredygtige råvarer
Dette er kun et udsnit af programmet, for information om det fulde program, kontakt Per Møller eller Mads Sigsgaard Fisker.