Et aktivt erhvervsliv

Vækst i det private erhvervsliv er nødvendigt for at få skabt de arbejdspladser, der er så hårdt brug for. Derfor skal vi understøtte den virkelyst og det initiativ, der kendetegner og driver iværksættere og erhvervsdrivende. Vi skal sikre dem de bedst mulige vilkår og den bedst mulige service i deres kontakt med kommunen, så de oplever et professionelt og understøttende fællesskab.

Derfor vil vi:

 • Arbejde for et mere målrettet samarbejde mellem turistforeninger, handel og erhverv
 • Skabe gode rammer for aktive ferier med fokus på sport og natur
 • Gøre en stor indsats for flere gode overnatningsmuligheder
 • Fokusere endnu mere på madturisme, derigennem understøtte produktionen af lokale fødevarer
 • Arbejde for bedre udnyttelse af mulighederne inden for sundheds- og oplevelsesturisme. Gerne i samarbejde med UCN’s Natur- og Kulturformidlingsuddannelse, samt Læreruddannelses profilidrætsuddannelse
 • Arbejde for, at detailhandlen får liv i ALLE byer i Hjørring kommune, handelsstandsforeninger og borgerforeninger med videre
 • Give mulighed for flere aktiviteter i gågader og bymidter
 • Arbejde imod højere afgifter på spildevand
 • Arbejde imod yderligere skattestigninger som kommune- og erhvervsskatten
 • Arbejde imod alle yderligere former for afgifter som parkering
 • Støtte Hirtshals Havn i yderligere udvidelser
 • Arbejde for etableringen af en stilling som udviklingskoordinator, der sørger fremmer erhverv, turisme og bosætning i Hirtshals, blandt andet gennem fokus på de begivenheder der foregår i byen
Dette er kun et udsnit af programmet, for information om det fulde program, kontakt Per Møller eller Mads Sigsgaard Fisker.