Et mangfoldigt fritids- og kulturliv

Når det gælder om at fastholde vores borgere, men også tiltrække nye, så er fritids- og kulturlivet et vigtigt område. Vi ønsker et bredt udbud inden for sport, kultur og fritidsaktiviteter. Både fordi vores kommune skal være et godt sted at holde fri, men også fordi et mangfoldigt idræts-, kultur- og fritidsliv skaber den sammenhængskraft, der er forudsætningen for naturlige fællesskaber samt en sund og aktiv befolkning. De frivillige foreninger er kernen i vores fritidsliv, og det er dem, der sikrer bredden og dynamikken i vores kommune.

Derfor vil vi:

 • Sikre at børn og unge fastholdes og tiltrækkes af foreningslivet
 • Opretholde og udvikle kommunale idrætsanlæg
 • Renovere og lave nye gang-, løbe- og cykelstier i hele kommunen
 • Oprette et frivillighedssekretariat, der kan organisere og styrke det frivillige arbejde
 • Arbejde for, at det igen skal være gratis at gå i ungdomsklubberne
 • Sikre nem og billig udlejning af de kommunale scener og pladser.
 • Sikre at kommunen fungerer som sparringspartner ved indhentning af tilladelser til arrangementer og hjælper foreningerne til at opfylde kravene.
 • Sikre bedre synliggørelse af aktiviteter i hele kommunen i form af digitale begivenheds-kalendere i alle kommunale bygninger samt digitale platforme som hjemmesider, Facebook, mobilapps
 • Sikre fokus på talentudvikling og de bedste rammer og vilkår for de udøvende
 • Sikre at klubberne har mulighed for at søge om flerårige tilskud til elitesatsninger og derved give dem mulighed for større og mere målrettede satsninger
 • Skabe bedre markedsføring af Hjørring Kommune som en aktiv kommune ved at bakke op om de mange eliteaktiviteter samt sportsturismen
Dette er kun et udsnit af programmet, for information om det fulde program, kontakt Per Møller eller Mads Sigsgaard Fisker.