Vælgerforeninsbestyrelsen

Carsten Nielsen
Formand
Kim Nordgaard Olesen
Næstformand
Svend Hjorth
Kasserer
Mathias Holger Nielsen
Medlemsansvarlig, Sekretær, Webmaster
Lars Christian Thomsen
Bestyrelsesmedlem
Allan Sørensen
Suppleant